Updated on December 13, 2021

 

Name

Start course

Title

 

Supervisors

 

Adat Vasudevan Vipindev

2019/2020

Codificación de Rede Segura para as redes sen fíos de próxima xeración

 

Gil Castiñeira, Felipe José

Politis , Ilias

Adel Abdelrehim ElSayed Amr

2017/2018

Medios sociais para medir a aprendizaxe autorregulada: un estudo de casos nunha universidade exipcia

Caeiro Rodríguez, Manuel

Mikic Fonte, Fernando Ariel

Akhtar Tafseer

2019/2020

Xestión de recursos radio para redes de “small-cells” heteroxéneas e hiper-densas de 5G e máis aló

Gil Castiñeira, Felipe José

 

Álvarez Outerelo David

2016/2017

Deseño e caracterización dun transmisor de distribución de claves cuánticas de variable continua en fosfuro de indio e dunha antena integrada no chip.

Díaz Otero, Francisco Javier

Vazquez Alejos, Ana

Álvarez Pérez David

2019/2020

Métricas de avaliación comparativa para produtos de seguridade de puntos terminales.

Fernández Veiga, Manuel

 

Barba Seara Óscar

2017/2018

XERACIÓN DE COÑECEMENTO EN MERCADOS FINANCEIROS DINÁMICOS CON SUPERVISIÓN

González Castaño, Francisco Javier

Fernández Gavilanes, Milagros

Bessa Almeida Hugo Pedro

2020/2021

Artificial Intelligence and Forensic Tools to assist Detection of Money Laundering Crimes using Cryptocurrencies

Cruz Pinto, Pedro Filipe

Fernández Vilas, Ana

Campbell Hernández Edward Lázaro

2019/2020

Caracterización e modelado de oradores

 

García Mateo, Carmen

Docio Fernández, Laura

Candal Ventureira David

2018/2019

Contribución á orquestación intelixente, automática e dinámica de recursos en redes móbiles 5G.

Gil Castiñeira, Felipe José

 

Carvalhido Lomba Emanuel António

2020/2021

Un Marco de Ciberseguridade para o IoT

 

Ricardo Augusto, Severino

Fernández Vilas, Ana

Dong Jiaxing

2020/2021

Láser de bloqueo de modo integrado a 50 GHz na plataforma de fundición xenérica InP - deseño e simulación

Díaz Otero, Francisco Javier

 

Duarte Pinto Nelson Filipe

2020/2021

Implementation of an OCDMA technique in a Photonic Chip for quantum communications

Díaz Otero, Francisco Javier

 

Elgeddawy Yasser Hosny Hussein

2016/2017

Marco Adaptativo Multiaxente de Axuda para unha Contorna Persoal de Ensino

Llamas Nistal, Martín

Mikic Fonte, Fernando Ariel

España Villegas Carmelo Branimir

2015/2016

Contribucións ao desenvolvemento de ecosistemas de Recursos Educativos Abertos

Caeiro Rodríguez, Manuel

 

Espozo Espinoza Juan Eloy

2015/2016

Optimización de consumo de enerxía e latencia en sistemas de transmisión D2D en arquitecturas de rede cooperativa

Fernández Veiga, Manuel

 

Expósito Pérez Isabel

2015/2016

Análise e caracterización de compoñentes de incerteza na medida de sinais e parámetros radioeléctricos.

García Sánchez, Manuel

Cuiñas Gómez, Íñigo

Fondo Ferreiro Pablo

2018/2019

Arquitectura SDN para a creación de redes celulares e móbiles simples e flexibles.

Gil Castiñeira, Felipe José

 

Forde Eoin Peter

2019/2020

DESENROLO DE CIRCUITOS INTEGRADOS FOTONICOS PARA COMUNICACIONS CUANTICAS

Díaz Otero, Francisco Javier

 

Garcia Davalos Alexander

2016/2017

Publicidad Móvil Basada en Sensado del Telefóno Móvil

 

García Duque, Jorge

 

González Castro Lorena

2020/2021

Explotación dos datos sanitarios xerados de forma rutinaria a través de sistemas intelixentes e interpretables para mellorar a toma de decisións clínicas para os sobreviventes de cancro.

López Nores, Martín

Fiol , Guilherme del

González Soto Martín

2021/2022

Incremental learning e eXplanaible AI aplicado a contextos de Industria 4.0

 

Díaz Redondo, Rebeca Pilar

 

Guerrero Vasquez Luis Fernando

2016/2017

Contribucións para o uso de axentes virtuais para estimular a interacción social en nenos con ASD.

Bravo Torres, Jack Fernando

López Nores, Martín

Hussain Khawar

2017/2018

Conformación espectral para sistemas de comunicacións multiportadora avanzados

López Valcarce, Roberto

 

Lestayo Martínez Tomás

2018/2019

Un método centralizado para optimizar o ancho de banda en multicast

 

Fernández Veiga, Manuel

 

Liz Domínguez Martín

2018/2019

Contribucións a analíticas de aprendizaxe enfocadas á avaliación e á aprendizaxe autorregulada

Llamas Nistal, Martín

Caeiro Rodríguez, Manuel

Lomba Malta Silvestre

2016/2017

distribución baseada en datos de recursos de rede en UDNs

 

Fernández Veiga, Manuel

 

López Escobar Juan José

2020/2021

Deseño dunha nova arquitectura distribuida "mist", "edge" e "fog" en entornos "beyond" 5G para a Internet das Cousas

Díaz Redondo, Rebeca Pilar

Gil Castiñeira, Felipe José

López Valcárcel Luis Antonio

2019/2020

Novos sistemas radio para a automoción do futuro

 

García Sánchez, Manuel

 

Maged Moustafa Kamel MennaAllah

2016/2017

De Data Social a Recomendacións Personalizadas: Un Enfoque Semántico

 

Ramos Cabrer, Manuel

Gil Solla, Alberto

Massella Damiano

2019/2020

MODELOS COMPACTOS PARA UNHA FÁBRICA DE FOTONICA INTEGRADA DE InP

 

Díaz Otero, Francisco Javier

 

Meira Ferrao Luis Ricardo Manuel

2014/2015

Mellorar a experiencia dos alumnos en escenarios baseados en MOOC usando Sistemas Intelixentes de Titoría e Aprendizaxe Analytics

Llamas Nistal, Martín

Fernández Iglesias, Manuel José

Nieto Díaz José Manuel

2017/2018

Plan de investigación para a tese: Monitorización acústica en centrales hidroeléctricas utilizando técnicas de agrupamento

Sobreira Seoane, Manuel Ángel

 

Oliveira Rodrigues José Augusto

2019/2020

OS RESULTADOS DA MARKETING MELLORADOS POR TECNOLOXÍAS EMERXENTES

Llamas Nistal, Martín

 

Ortega Fernández Inés

2020/2021

Detección de anomalías en entornos industriais empregando aprendizaxe automático

Burguillo Rial, Juan Carlos

Sestelo Pérez, Marta

Otero Gonzalez Ivan

2018/2019

O emprego da realidade Virtual/Mixta/Aumentada para a formación en habilidades manuais.

Caeiro Rodríguez, Manuel

 

Pacheco Lorenzo Moisés Rubén

2019/2020

Axente virtual de apoio ao envellecemento activo e axuda á diagnose de enfermidades neuropsiquiátricas

Anido Rifón, Luis Eulogio

Valladares Rodríguez, Sonia María

Pérez Cabo David

2014/2015

Localización de fontes acústicas tonais e harmónicas usando sensores vectoriais acústicos

Sobreira Seoane, Manuel Ángel

 

Pinto da Silva Ulisses João Pedro

2018/2019

Técnicas para mellorar a lectura e retención de información de artigos científicos

Díaz Redondo, Rebeca Pilar

Fernández Vilas, Ana

Piñeiro Martín Andrés

2021/2022

Investigación avanzada en algoritmos de comprensión de fala

 

García Mateo, Carmen

Docio Fernández, Laura

Quisi Peralta Diego

2018/2019

Ecosistema intelixente para a xeración de obxectos de aprendizaxe e plans de intervención de terapia da linguaxe en nenos con discapacidade e trastornos de comunicación baseados en técnicas de modelado de coñecemento e intelixencia artificial. 

López Nores, Martín

 

Ramírez Parracho Tomás

2017/2018

Novos esquemas de procesado Multibeam para satélites de alta capacidade

 

Mosquera Nartallo, Carlos

 

Ramírez Sánchez José Manuel

2020/2021

Desenvolvemento de algoritmos avanzados de diarización

 

García Mateo, Carmen

Docio Fernández, Laura

Regueiro Janeiro José Ángel

2019/2020

Contribución ás técnicas de aprendizaxe automático para a xeración de indicadores financeiros a partir de fontes heteroxéneas

González Castaño, Francisco Javier

Arriba Pérez, Francisco de

Riobó Prieto Miguel

2020/2021

Medida, caracterización e modelado de canles variantes no tempo a frecuencias milimétricas

García Sánchez, Manuel

Cuiñas Gómez, Íñigo

Rodríguez Ortiz Miguel Angel

2020/2021

Contribución ás metodoloxías de implementación de Learning Analytics

 

Anido Rifón, Luis Eulogio

 

Román Portabales Antón

2015/2016

Proposta para optimizar a xestión de eventos críticos en Smargrids

 

López Nores, Martín

 

Sa Moreira Fernandes Bruno

2017/2018

Mellorar a interoperabilidade nas comunicacións usando unha nova capa de transporte cognitivo de abstracción transparente.

Fernández Veiga, Manuel

 

Sánchez Rama Brais

2019/2020

Contribución a Técnicas de Procesado de Sinal para Aplicacións de Teledetección Baseadas en Radar

Santalla del Río, María Verónica

 

Santana Mancilla Pedro César

2015/2016

Contribución para os sistemas de coidados para as persoas maiores na casa a través de iTV e IdC

Anido Rifón, Luis Eulogio

 

Serpa Andrade Luis

2017/2018

Ecosistema de ferramentas intelixentes para proporcionar apoio no diagnóstico e na intervención na aprendizaxe para escribir para nenos con necesidades educativas especiais.

Pazos Arias, José Juan

López Nores, Martín

Soto Rodríguez Eduardo Antonio

2017/2018

Análisis das posibilidades da avaliación dixital en contextos escolares

 

Díaz Redondo, Rebeca Pilar

Fernández Vilas, Ana

Tian . Yu

2020/2021

Patrón de raias Fotónico Sistema integrado FMCW LiDAR

 

Díaz Otero, Francisco Javier

 

Troncoso Costas Marcos

2019/2020

DESEÑO DUN DISPOSITIVO FISICO NON REPLICABLE, BASEADO EN ESTRUCTURAS DE DISPERSION LINEAIS E NON LINEAIS

Díaz Otero, Francisco Javier

 

Vázquez Enríquez Manuel

2019/2020

Recoñecemento da linguaxe de signos mediante aprendizaxe profunda e visión por computador.

Alba Castro, José Luis

 

Volpini Andrea

2019/2020

GUIAS DE ONDA DE BAIXAS PERDAS EN InP PARA FOTONICA INTEGRADA

 

Díaz Otero, Francisco Javier

 

von Eitzen Delgado Jaime Christian

2019/2020

Blockchain para a emisión e validación de certificados académicos

 

Anido Rifón, Luis Eulogio

Fernández Iglesias, Manuel José

Voskerchyan Vahram

2020/2021

Photonic- Integrated and Highly- Scalable FMCW LiDAR based on Tilted Grating Couplers

Díaz Otero, Francisco Javier